Mercedes-Benz C-Class Wagon Buying Guide

Select a Trim

2005 Mercedes-Benz C-Class C240 Sport Wagon
ESTIMATED RESALE: $4,156

MPG
0
Seats
5

2004 Mercedes-Benz C-Class C320 Wagon
ESTIMATED RESALE: N/A

MPG
N/A
Seats
N/A

2004 Mercedes-Benz C-Class C320 Sport Wagon
ESTIMATED RESALE: $4,235

MPG
20-26
Seats
5

2004 Mercedes-Benz C-Class C240 Sport Wagon
ESTIMATED RESALE: $3,535

MPG
0
Seats
5

2003 Mercedes-Benz C-Class C320 Sport Wagon
ESTIMATED RESALE: $3,869

MPG
17-25
Seats
5

2003 Mercedes-Benz C-Class C320 Wagon
ESTIMATED RESALE: N/A

MPG
N/A
Seats
N/A

2003 Mercedes-Benz C-Class C240 Sport Wagon
ESTIMATED RESALE: $3,444

MPG
17-26
Seats
5

2003 Mercedes-Benz C-Class C240 Wagon
ESTIMATED RESALE: N/A

MPG
N/A
Seats
N/A

2002 Mercedes-Benz C-Class C320 Wagon
ESTIMATED RESALE: N/A

MPG
N/A
Seats
N/A

2002 Mercedes-Benz C-Class C320 Sport Wagon
ESTIMATED RESALE: $3,544

MPG
19-25
Seats
5

close