Mercedes-Benz E-Class Wagon Buying Guide

Select a Trim

2012 Mercedes-Benz E-Class E63 AMG Wagon
ESTIMATED RESALE: $59,831

MPG
15-23
Seats
7

2012 Mercedes-Benz E-Class E350 Wagon
ESTIMATED RESALE: $37,481

MPG
19-27
Seats
7

2012 Mercedes-Benz E-Class E350 Luxury Wagon
ESTIMATED RESALE: N/A

MPG
N/A
Seats
N/A

2011 Mercedes-Benz E-Class E350 Wagon
ESTIMATED RESALE: $33,584

MPG
16-21
Seats
7

2009 Mercedes-Benz E-Class E63 AMG Wagon
ESTIMATED RESALE: $29,230

MPG
13-20
Seats
5

2009 Mercedes-Benz E-Class E350 Wagon
ESTIMATED RESALE: $19,630

MPG
16-21
Seats
7

2008 Mercedes-Benz E-Class E63 AMG Wagon
ESTIMATED RESALE: $25,668

MPG
12-18
Seats
5

2008 Mercedes-Benz E-Class E350 Wagon
ESTIMATED RESALE: $15,618

MPG
16-21
Seats
7

2007 Mercedes-Benz E-Class E63 AMG Wagon
ESTIMATED RESALE: $21,880

MPG
N/A
Seats
5

2007 Mercedes-Benz E-Class E350 Wagon
ESTIMATED RESALE: $13,305

MPG
N/A
Seats
7

2006 Mercedes-Benz E-Class E500 Wagon
ESTIMATED RESALE: $10,816

MPG
N/A
Seats
7

2006 Mercedes-Benz E-Class E350 Wagon
ESTIMATED RESALE: $9,841

MPG
N/A
Seats
7

close